Helgeland Rehabilitering tilbyr ulike former for rehabilitering og opptrening etter sykehusopphold eller lang tids sykdom. Vi holder til i Sømna kommune, helt sør på Helgelandskysten.

Ved Helgland Rehabilitering har vi 25 års erfaring i å drive rehabilitering. Vi er opptatt av å se den enkelte pasients spesielle behov. Vi tilbyr helhetlige tjenester som innebærer individuell trening med fysioterapeut, oppfølging av sykepleiere, hjelpepleiere, ergoterapeut, logoped og legespesialist.

Våre lokaler med alt på ett plan og alle felles funksjoner samlet i midten av institusjonen gir rom for nærhet og kontakt mellom pasient og ansatte. Naturen og omgivelsene rundt oss blir brukt aktivt i rehabiliteringsarbeidet, blant annet ved turer tilrettelagt for brukere med ulike funksjonsnivå.