Ansatte

Aud Graven og Arne Eide utgjør i dag ledelsen ved enheten HRIS. De kan nås på telefon 75029900

Leger:

Matthias Reckert, Spesialist i Fysikalsk medisin og rehabilitering, spesialist i kirurgi.

Vi har avtale med kardiolog og lungespesialist.

Terapeuter:

Fysioterapeuter

Kristine Hermansen, Gerlinde Denecke og Ingrid Marie Andersen. I tillegg til ordinær fysioterapi kompetanse for de aktuelle diagnosegruppene har våre fysioterapeuter spesial kompetanse i nevrologisk fysioterapi, komplett fysikalsk lymfødembehandling, fysio-pilates, helse/miljø-ergonomi-og arbeidshelse.

Ergoterapeut

Arne Eide. I tillegg til ordinær ergoterapikompetanse for de aktuelle diagnosegruppene har vår ergoterapeut kompetanse i veiledning.

Logoped

Ann-Helen Holm. Samarbeider med fagmiljøet ved Logopedisk senter i Nordland.

Pleiepersonell:

Sykepleiere med mye erfaring fra bl.a. nevrorehabilitering, ABC-konseptet og håndtering av kognitiv svikt.

Hjelpepleiere med lang erfaring i rehabiliteringsarbeid.

Totalt en kjempegjeng som ser fram til å møte deg på best mulig måte.