Gruppeopphold Praktisk informasjon Søk om opphold

Flere overlever sin kreftsykdom, men dessverre opplever mange helsemessige utfordringer knyttet til senskader av behandlingen. Økt livskvalitet og reduksjon av symptomer relatert til sykdom og behandling står i fokus i rehabiliteringen her hos oss. 

Vi skreddersyr timeplanen din og setter sammen et tverrfaglig rehabiliteringsteam tilpasset ditt funksjons- og ambisjonsnivå. Vi samarbeider for at du skal oppnå et redusert symptomnivå og økt funksjonsevne som muliggjør optimal livsutfoldelse. Lymfeødembehandling gis der det er medisinsk behov for denne type behandling. 

Sammen planlegger vi også tiden etter rehabiliteringsoppholdet, og legger en plan for videre oppfølging i hjemmet, på hjemstedet ditt og eventuelt på arbeidsplassen. 

Denne rehabiliteringen passer for deg som nylig har vært syk og trenger hjelp til å bedre funksjonsnivå, deg som sliter med langvarige senskader i etterkant av kreftsykdom og behandling, eller deg som trenger å bedre allmenntilstanden for å kunne gjennomføre videre kreftbehandling.  

Kalender for gruppeopphold

Ingen planlagte opphold. Ta kontakt på helgeland.rehabilitering@hris.nhn.no for mer informasjon.