Gruppeopphold Praktisk informasjon Søk om opphold

Hva som er viktig for deg og det du ønsker å oppnå med rehabiliteringen danner grunnlaget for oppholdet ditt her hos oss. CFS/ME er en kompleks sykdomstilstand som kan medføre store utfordringer.

Med det som utgangspunkt tilbyr vi et tverrfaglig og spesialisert rehabiliteringsprogram som vil gi deg de riktige verktøyene for økt livskvalitet og mestring i hverdagen. 

Rehabiliteringsprogrammet tilbys som et gruppetilbud med individuelle tilpasninger. Dette krever at du aktivt deltar i din egen rehabiliteringsprosess. Med motivert deltakelse vil du sitte igjen med økt kunnskap og forståelse av diagnosen, og med erfaringer og verktøy for å gjennomføre endringer i hverdagen, slik at du oppnår økt funksjonalitet og livskvalitet.

Sammen planlegger vi også tiden etter rehabiliteringsoppholdet, og legger en plan for videre oppfølging i hjemmet, på hjemstedet ditt og eventuelt på arbeidsplassen.