Gruppeopphold Praktisk informasjon Søk om opphold

Denne rehabiliteringen passer for deg som har kroniske muskel- og bløtdelssmerter, som f eks fibromyalgi eller langvarige nakke- og ryggsmerter og ønsker et tverrfaglig spesialisert rehabiliteringstilbud.

Det som er viktig for deg og det du ønsker å oppnå med rehabiliteringen danner grunnlaget for oppholdet ditt her hos oss. Vi samarbeider for at du skal oppnå et redusert symptomnivå og øke funksjonsevnen for optimal livsutfoldelse. 

Sammen planlegger vi også tiden etter rehabiliteringsoppholdet, og legger en plan for videre oppfølging i hjemmet, på hjemstedet ditt og eventuelt på arbeidsplassen. 

Rehabiliteringsprogrammet tilbys som et gruppetilbud med individuelle tilpasninger.

Kalender for gruppeopphold

Ingen planlagte opphold. Ta kontakt på helgeland.rehabilitering@hris.nhn.no for mer informasjon.