Inntak gruppeopphold

Tilbud 2018 – datoer

Lungerehabilitering – mestringsopphold i gruppe:

  • 28.02 – 21.03
  • 29.08 – 19.09

Muskel-skjelettlidelser – mestringsopphold i gruppe:

  • 29.01 – 16.02
  • 23.04 – 11.05
  • 06.08 – 24.08
  • 12.11 – 30.11

Hjertesykdommer – mestringsopphold i gruppe:

  • 04.04 – 18.04
  • 20.06 – 04.07
  • 26.09 – 10.10