Inntak gruppeopphold

Tilbud 2019 – datoer

Lungerehabilitering – mestringsopphold i gruppe:

  • 27.02 – 20.03
  • 18.09 – 09.10

Muskel-skjelettlidelser – mestringsopphold i gruppe:

  • 07.01 – 25.01
  • 25.03 – 12.04
  • 05.08 – 23.08
  • 04.11 – 22.11

Hjertesykdommer – mestringsopphold i gruppe:

  • 06.02 – 20.02
  • 12.06 – 26.06
  • 27.11 – 11.12

CFS / ME – mestringsopphold i gruppe:

  • 17.09 – 08.10