www.helgeland-rehabilitering.no Hovedside Sø. 18. feb. 2018

Helgeland Rehabilitering

Vik

8920 Sømna

Vis på kart

 

Tlf:  75 02 99 00

Fax: 75 02 99 01

Org.nr: 984 036 655

Send epost

Velkommen til oss!

 

 

 

Helgeland Rehabilitering tilbyr ulike former for rehabilitering og opptrening etter sykehusopphold eller lang tids sykdom. Vi holder til i Sømna kommune, helt sør på Helgelandskysten.

 

Ved Helgland Rehabilitering har vi 25 års erfaring i å drive rehabilitering. Vi er opptatt av å se den enkelte pasients spesielle behov. Vi tilbyr helhetlige tjenester som innebærer individuell trening med fysioterapeut, oppfølging av sykepleiere, hjelpepleiere, ergoterapeut, logoped og lege.

 

Våre lokaler med alt på ett plan og alle felles funksjoner samlet i midten av institusjonen gir rom for nærhet og kontakt mellom pasient og ansatte. Naturen og omgivelsene rundt oss blir brukt aktivt i rehabiliteringsarbeidet, blant annet ved turer tilrettelagt for brukere med ulike funksjonsnivå.

Aktuelt
BA blomst for hjerterehabilitering
[07.02.2018]
BA blomst 2017
[07.02.2018]
Rehabiliterer de syke
[07.02.2018]

Foto: Torild Nordfjellmark Kristiansen
Helgeland Rehabilitering HRIS opptrening tverrfaglig behandling lærings- og mestringskurs funksjonstrening funksjonskartlegging
hjerneslag ortopedi lymfødembehandling muskel-skjelettlidelser kols hjerterehabilitering
web: info helgeland