Kommunal rehabilitering

Vi leverer også rehabiliteringsopphold til kommuner.

Formålet er at kommunene kan supplere eller erstatte egen rehabiliteringstjeneste i kommunen, ved å kjøpe dette hos oss. Pasienter som kan henvises er de som ikke har rett til behandling i spesialhelsetjenesten. Kommuner som kjøper rehabilitering til sine innbyggere kan selv kreve egenandel fra disse pasientene.

Ta kontakt med oss for nærmere opplysninger om inntak og pris.