Lokaler

Alle pasientrom, treningsrom og sosiale rom tilhørende Helgeland Rehabilitering ligger på første plan. Lokalene består pr i dag av;

 •  7 er enkeltrom med bad, 19,3 m2
 •  6 er dobbeltrom med bad, 23,1 m2
 •  Trimrom, 80,0 m2
 •  Treningsal
 •  Dagligstue, 98,0 m2
 •  Treningskjøkken, 15 m2
 •  2 behandlingsrom, 23,1 m2
 •  Møte / undervisningsrom
 •  Lab
 •  Skyllerom
 •  Administrasjonsavdeling
 •  Grillhytte

Sømna Kommune har basseng. Dette ligger ca 300 meter fra lokalene Helgeland Rehabilitering disponerer. Bassenget har 33C oppvarmet vann. Helgeland Rehabilitering disponerer bassenget etter avtale, mandag til fredag.

Lokalene er tilrettelagt med tanke på universell utforming. Det er tilrettelagt med teleslynge i fellesareal/stue.

Våre lokaler er på ett plan og alle felles funksjoner samlet i midten av institusjonen. Dette gir rom for nærhet og kontakt mellom pasient og ansatt.