Helgeland Rehabilitering leverer tverrfaglig spesialisert rehabilitering, alltid forankret i kunnskapsbasert praksis. Vi kombinerer medmenneskelighet og profesjonalitet, og 

med fokus på mestring og muligheter jobber vi i sammen med deg og dine pårørende med aktiv rehabilitering. 

Helgeland Rehabilitering tilbyr spesialisert rehabilitering for sykehus, kommuner og privatpersoner, og har rammeavtale med Helse Nord RHF.

Helgeland Rehabilitering har lang erfaring med rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Hos oss møter du et høykompetent og tverrfaglig team som tilbyr et bredt sammensatt og individuelt tilpasset program med dokumenterte resultater.

  • Vi ser hele deg, med dine personlige behov
  • Du blir møtt med respekt og engasjement
  • Vi bruker kunnskapsbasert praksis og våre felles erfaringer 
  • Dine mål blir våre mål

Vi vet at rehabilitering som oftest er en lang prosess, og det er viktig for oss å være en aktiv medspiller i dette arbeidet. Det gjør vi gjennom et intensivt og individuelt tilrettelagt rehabiliteringstilbud hvor vi vektlegger egenmestring. Vi jobber for at du skal oppnå ønsket funksjons- og mestringsevne, økt livskvalitet og sosial deltakelse.

Beliggenhet

Helgeland ligger som et langstrakt paradis i den sørlige delen av Nordland. På kysten, i Vik i Sømna kommune, ligger Helgeland Rehabilitering. 

Naturen på Helgeland er mild, vakker og tilgjengelig. Mulighetene for påfyll og gode naturopplevelser er mange – uansett alder og funksjonsnivå. Helgeland Rehabilitering bruker omgivelsene aktivt i rehabiliteringsarbeidet.

Kommunikasjon

Helgeland Rehabilitering ligger 4 mil fra Brønnøysund. Her er det flyplass med flere avganger daglig, samt anløp for Hurtigruten. Det er bussforbindelse mellom Sømna og Brønnøysund.  Det er også bussforbindelser til Namsos og Grong i sør, til Mosjøen i øst og til Sandnessjøen i nord. Fra Grong og Mosjøen er det jernbaneforbindelse videre. 

Les mer om Helgeland på visithelgeland.com

Aktiviteter