Søknad

Hvordan søke om opphold ved Helgeland Rehabilitering?

Søknad til opphold ved Helgeland Rehabilitering (HRiS) skjer via fastlege, lege ved sykehusavdeling eller annen lege.

Henvisninger til behandling etter avtale med Helse Nord skal sendes:

Regional Vurderingsenhet for somatisk rehabilitering i Nord-Norge (RVE Nord):

Regional Vurderingsenhet
Postboks 11
9038 TROMSØ
Tlf 77 62 72 35 eller 77 66 94 34

Avtalene gjelder disse gruppene:

  • Kreft
  • Hjerneslag og traumatisk/ervervet hjerneskade-subakutt
  • Hjerneslag og traumarisk/ervervet hjerneskade-kronisk fase
  • Hjertesykdommer
  • Kols og andre luftveislidelser
  • Ortopedi (amputasjoner, traumer, protesekirurgi og generelle brudd)
  • Andre pasienter med komplekst og sammensatt sykdomsbilde
  • Muskel /skjelettplager og ikke inflammatoriske revmatiske sykdommer

Fritt Behandlingsvalg

Henvisning til private rehabiliteringsinstitusjoner

Egenandel

Vi gjør oppmerksom på at det er egenandel på disse oppholdene, kr 140,- pr døgn i 2018.
For informasjon om regler i forbindelse med egenandel følg linken til Helfo.