Tilbud

Tilbudet er delt inn etter 2 forskjellige avtaler:

Helgeland Rehabilitering har avtale med Helse Nord om spesialisert rehabilitering innenfor områdene;

  • Kreft
  • Hjerneslag og traumatisk/ervervet hjerneskade-subakutt
  • Hjerneslag og traumatisk/ervervet hjerneskade-kronisk fase
  • Hjertesykdommer
  • Kols og andre lufveislidelser
  • Ortopedi (amputasjon, traumer, protesekirurgi og generelle brudd)
  • Andre pasienter med komplekst og sammensatt sykdomsbilde
  • Muskel-/skjelettplager og ikke inflammatoriske revmatiske sykdommer
  • CFS/ME

Det er en egenandel på kr. 140,- pr. døgn for slike opphold i 2019. Hjelpetrengende kan søke. Pasientene kan overføres direkte fra sykehus.

I prisen inngår medisinsk rehabilitering og kost/losji for døgnpasienter. Hvis du trenger andre medisiner, enn de du har med deg, bandasjer, hjelpemidler (sko) må du dekke dette selv.

Kommunal rehabilitering:

Vi tilbyr kommunene å supplere eller erstatte egen rehabiliteringstjeneste i kommunen, ved å kjøpe dette hos oss.

Pasienter som kan henvises er de som ikke har rett til behandling i spesialisthelsetjenesten.

Ta kontakt med oss for nærmere opplysninger om inntak og pris. Kommunene har anledning til å kreve en egenandel pr. døgn av disse pasientene.

Kjøp av rehabiliteringsopphold for private:

Private kan kjøpe rehabiliteringsopphold for seg selv eller noen i sin bedrift. Ta kontakt med oss for nærmere opplysninger om inntak og pris.

For andre diagnoser se Helse Nord sine rehabiliteringssider: