Om Helgeland Rehabilitering Praktisk informasjon Søk om opphold

Helgeland Rehabilitering leverer tverrfaglig spesialisert rehabilitering, alltid forankret i kunnskapsbasert praksis.

Vi kombinerer medmenneskelighet og profesjonalitet, og med fokus på mestring og muligheter jobber vi i sammen med deg og dine pårørende med aktiv rehabilitering.

Vis side