Om Helgeland Rehabilitering Praktisk informasjon Søk om opphold

Helgeland Rehabilitering leverer tverrfaglig spesialisert rehabilitering, alltid forankret i kunnskapsbasert praksis.

Vi kombinerer medmenneskelighet og profesjonalitet, og med fokus på mestring og muligheter jobber vi i sammen med deg og dine pårørende med aktiv rehabilitering.

Nyheter

Vedr. spørsmål rundt Pandemi-situasjonen :

Det er økende smittetrykk rundt om i landet og reglene og anbefalingene finner dere på https://www.helsenorge.no/koronavirus

Vi har smittevernsregler internt på huset og restriksjoner vedr. besøkende. Viser forøvrig til informasjon i innkallingsbrev vedr. evt. restriksjoner før oppmøte. Er du usikker på noe, så ta kontakt med oss.

For oss er det følgende regler fra 09.12.21:

  • Besøkende skal ha munnbind på seg, og besøk skal foregå på pasientrommet. Besøkende skal registreres med navn og nummer, ta kontakt med oss på tlf i forkant for å avklare mtp luftveisplager/symptomer. Tlf 75029900.