Gruppeopphold Praktisk informasjon Søk om opphold

Lungerehabilitering har både kortsiktige og langsiktige mål. Rehabiliteringsprogrammet tilbys som et gruppetilbud med individuelle tilpasninger. 

Timeplanen din inneholder både trening, veiledning og ofte gruppeaktiviteter. Kosthold, røykeslutt og ernæring er også en del av rehabiliteringen dersom det er nødvendig, enten du er underernært eller overvektig tilbyr vi ernæringsveiledning etter behov. Det som er viktig for deg og det du fastsetter som dine mål danner grunnlaget for oppholdet. Sammen planlegger vi også tiden etter rehabiliteringsoppholdet, og legger en plan for videre oppfølging i hjemmet, på hjemstedet ditt og eventuelt på arbeidsplassen. 

Denne rehabiliteringen passer for deg som har kronisk lungesykdom, som for eksempel KOLS, astma eller lungefibrose, eller for deg som operert for lungekreft.