Gruppeopphold Praktisk informasjon Søk om opphold

I fellesskap jobber vi med motivasjon for livsstilsendring, økt mestring og redusert bekymring rundt sykdommen. Rehabiliteringsprogrammet tilbys som et gruppetilbud med individuelle tilpasninger.

Hjerterehabilitering har både kortsiktige og langsiktige mål. På kort sikt skal oppholdet hjelpe deg til å gjenerobre livet ditt med normale aktiviteter og til å mestre de psykiske og sosiale sidene ved hjertesykdommen. På lang sikt skal rehabiliteringen bidra til å redusere risikoen for nye hjerteproblemer, og kontrollere symptomer forårsaket av operasjon eller tilstand. Det som er viktig for deg og det du setter som dine mål danner grunnlaget for oppholdet. 

Sammen planlegger vi også tiden etter rehabiliteringsoppholdet, og legger en plan for videre oppfølging i hjemmet, på hjemstedet ditt og eventuelt på arbeidsplassen. 

Denne rehabiliteringen passer for deg (over 18 år) som har hatt et hjerteinfarkt, gjennomgått hjertekirurgi eller har andre hjertesykdommer og som ønsker hjelp til å gjenvinne bedre helse.