Gruppe Muskel- og skjelettplager 26.07.21 – 13.08.21

Gruppe Hjerterehabilitering 23.08.21 – 06.09.21

Gruppe Lungerehabilitering 15.09.21 – 06.10.21

Gruppe Muskel- og skjelettplager 11.10.21 – 29.10.21

Gruppe Muskel- og skjelettplager 01.11.21 – 19.11.21

Gruppe Hjerterehabilitering 23.11.21 – 07.12.21

Gruppe CSF/ME 24.11.21 – 15.12.21