Pga revidering av avtaler har vi ikke oversikt over 2023 ennå. Vi har dessverre ingen flere CSF/ME opphold i 2022. Det er fullt på lungerehabilitering, samt våre gruppeopphold for muskel- og skjelettlidelser. Pga revideringen kan ikke pasienter stå på venteliste til 2023. Ta kontakt med RVE, vår koordinerende enhet, for spørsmål om ledige plasser ved øvrige institusjoner i 2022. Tlf 77627235.

Individuelle opphold vurderes og tas inn fortløpende.

(Gruppe Lungerehabilitering 14.09.22 – 05.10.22 : (Fullt, ingen flere ledige plasser i 2022)

Gruppe Hjerterehabilitering 12.10.22 – 26.10.22

Gruppe Muskel- og skjelettplager 31.10.22 – 18.11.22 (Fullt, ingen flere ledige plasser i 2022)