Gruppeopphold :

Gruppe CSF/ME : 31.05.23 – 21.06.23 Avholdt

Gruppe Hjerterehabilitering : 27.06.23 – 11.07.23 Avholdt

Gruppe Muskel- og skjelettplager : 04.09.23 – 22.09.23 Avholdt

Gruppe Lungerehabilitering : 27.09.23 – 18.10.23 ledig kapasitet

Gruppe Hjerterehabilitering : 25.10.23 – 08.11.23 ledig kapasitet

Gruppe Muskel- og skjelettplager : Dato ikke bekreftet ennå.

(Individuelle opphold vurderes og tas inn fortløpende)

Oppdatert pr 25.09.23