150,- kr i egenandel pr døgn/dagopphold.

UNNTAK FRA EGENANDEL :
Ved fremvisning av Frikort for aktuelt år eller ved fremvisning av f.eks. Yrkesskadevedtak, hvor rehabiliteringen er i samsvar med yrkesskaden.

Dersom du har betalt egenandeler utover frikortgrensen, vil HELFO sende ut frikort og utbetale evt. beløp som overstiger frikortgrensen etter deres beregninger.

Du finner mer informasjon på Helsenorge.no : 

Oversikt over hvor mye egenandeler du har betalt finner du på Helsenorge.no på egen link : https://idporten.difi.no/opensso/UI/Login?realm=/norge.no&spEntityID=oidc.difi.no&service=IDPortenLevel4List&goto=http://idporten.difi.no/opensso/SSORedirect/metaAlias/norge.no/idp4?ReqID%3D_359f69e1289281cec4edf7424c7df4ba%26index%3Dnull%26acsURL%3Dhttps://oidc.difi.no:443/idporten-oidc-provider/assertionconsumer%26spEntityID%3Doidc.difi.no%26binding%3Durn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST

Les mer om frikort her : https://www.helsenorge.no/frikort?fbclid=IwAR3zb6GrdsBm947yzojF3OwMvBFF7kZXeD0nH-7zQ6k3nDoLhp5uZyojWq4

Les mer om egenandeler her : https://www.helsenorge.no/betaling-for-helsetjenester/egenandeler-for-helsetjenester/